Elev

Rutiner för klagomålshantering på GTIs gymnasieskola

Om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål riktade mot skolan och utbildningen ska du kontakta rektor Eleonora Eriksson. Rektor är ansvarig för att ta emot och utreda klagomål. Du kan lämna klagomålet skriftligt via e-post till eleonora.eriksson@gti.se eller per post till Eleonora Eriksson, GTIs Gymnasieskola, Box 3040, 400 10 Göteborg

En bekräftelse på att rektor mottagit klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till den klagande inom ett dygn (vardag). Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

Rektor ansvarar för att återkoppla till den klagande när klagomålet är utrett med besked om hur situationen lösts. Rektor ansvarar för att informera huvudmannen om klagomål mot skolan.