Elev

Sjukanmälan

Frånvaro anmäls genom att logga in på Adelanet och välja “mina skolbarn” -> “ditt barns namn” -> “schema” -> “anmäl frånvaro” -> “spara”

Det är vårdnadshavaren som ska sjukanmäla elev under 18 år, elever över 18 år kan själva anmäla frånvaro. När elev är sjuk mer än en vecka i sträck skall läkarintyg alltid lämnas.

Vid tandläkar- eller läkarbesök skall du alltid visa upp ett skriftligt intyg på kansliet för att få giltig frånvaro registrerad.