Elev

Olycksfallsförsäkring för elever

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är försäkrade mot olyckor dygnet runt till om med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasieskolan. Det gäller även barn och elever från andra kommuner som går i kommunala eller fristående skolor i Göteborg. Observera att försäkringen endast gäller för olycksfall. Man bör alltså även ha en privat försäkring som täcker sjukdom och en reseförsäkring som täcker händelser vid resor.

Mer information finns på stadens försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejons webbplats. Där kan du läsa om vad du ska göra vid olycksfall och skada.

Om olyckan är framme – kontakta Protector: tel: 08-410 637 27 Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se. Klicka på Anmäl skada och sen på Person och Kommunolycksfall. E-post: skador@protectorforsakring.se