Skolledning

Huvudman

Tomas Olsson

tomas.olsson@gti.se

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

eleonora.eriksson@gti.se

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling

johan.eriksson@gti.se

Kansli

Skoladministratör

Elin Berggren

Elevadministration, samordning av modersmålsundervisning

elin.berggren@gti.se

Skoladministratör

Evelina Alfredsson

Lokalfrågor, kurslitteratur, samordning av studentavslutning och mässor, elevadministration

evelina.alfredsson@gti.se

Lärare

Samhällsarbetslaget

Jonathan Åström

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska som andraspråk och filosofi.

jonathan.astrom@gti.se

Andrea Dahlgren

Undervisar i samhällskunskap, geografi och ledarskap & organisation.

andrea.dahlgren@gti.se

Alejandro Munoz

Undervisar i matematik.

alejandro.munoz@gti.se

Love Lellep

Undervisar i svenska som andraspråk och franska.

love.lellep@gti.se

Evelina Dahlstrand

Undervisar i sociologi, samhällskunskap, historia, internationella relationer.

evelina.dahlstrand@gti.se

Sofia Kask

Undervisar i historia och religion

sofia.kask@gti.se

Ekonomiarbetslaget

Johanna Ljungek

Arbetslagsledare. Undervisar i historia, svenska och svenska som andraspråk.

johanna.ljungek@gti.se

 

Malin Blomström

Undervisar i engelska

malin.blomstrom@gti.se

Sarah Nyangena

Undervisar i företagsekonomi och entreprenörskap.

sarah.nyangena@gti.se

Julie Nilsson

Undervisar i biologi och matematik.

julie.nilsson@gti.se

Kajsa Werner

Undervisar i naturkunskap 

kajsa.werner@gti.se

Naturarbetslaget

Hanna Bremberg

Arbetslagsledare. Undervisar i engelska och samhällskunskap.

hanna.bremberg@gti.se

Daniel Farkas

Undervisar i kemi.

daniel.farkas@gti.se

Oskar Wagnås

Undervisar i matematik.

oskar.wagnas@gti.se

Linnéa Svensk

Undervisar i fysik, matematik och programmering.

linnea.svensk@gti.se

Jacob Liljedahl

Undervisar i fysik och matematik.

jacob.liljedahl@gti.se

Teknikarbetslaget

Linda Callstam

Arbetslagsledare. Undervisar i matematik

linda.callstam@gti.se

Mattias Bärebring

Undervisar i matematik.

mattias.barebring@gti.se

Rickard Johansson

Undervisar i teknik och datorteknik.

mattias.barebring@gti.se

Kajsa Erikson

Resurspedagog. Undervisar i engelska.

kajsa.erikson@gti.se

Maja Eng

Undervisar i svenska och kommunikation

maja.eng@gti.se

Felix Adolfsson

Undervisar i affärsjuridik, filosofi, rätten & samhället och samhällskunskap

felix.adolfsson@gti.se

Daniel Eriksson

Föräldraledig.

daniel.eriksson@gti.se

Maria Wiberg

Föräldraledig

maria.wiberg@gti.se

Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

0709-682957 / sandra.chi@gti.se

Studie- och yrkesvägledare

Malin Bille

malin.bille@gti.se

Övriga lärare

Kristina Wottrich

Undervisar i tyska.

kristina.wottrich@gti.se

Kerstin Dunkel

Undervisar i arkitektur och samhällsbyggande

kerstin.dunkel@gti.se

 

Linea Lundgren

Undervisar i psykologi

linea.lundgren@gti.se

 

Emil Sundström

Undervisar i hållbart samhällsbyggande

emil.sundström@gti.se

 

Manuela Damasio

Undervisar i spanska

manuela.damasio@gti.se

Övrig personal

Talang Café och Restaurang

Camilla Magnusson:

031-13 98 70