Elev

SYV

GTIs SYV heter Malin Alfredsson. Hos henne kan du få hjälp med frågor som rör till exempel:

  • Din individuella studieplan
  • Vilka kurser som ingår i våra utbildningar
  • Meritpoäng
  • Jämförelsetal/betygssnitt
  • Högskolan
  • Grundläggande behörighet
  • Särskild behörighet
  • Om du vill boka en tid med SYV, skicka då ett mail till malin.alfredsson@gti.se

 

Hälsobesök:

Alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan.