Elev

Ledighet

För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det viktigt att du är i skolan. Undvik därför att vara ledig under pågående termin. Måste du söka ledigt ska du lämna in ansökan till kansliet senast en vecka före den planerade ledigheten. Ledighet ska godkännas av rektorn. Om ansökan inte beviljas meddelar skolan eleven/ vårdnadshavaren inom 2 dagar.

För elever som inte fyllt 18 år ska vårdnadshavare alltid underteckna ledighetsansökan.

Ledighetsansökan för elev under 18 år
Ledighetsansökan för elev över 18 år