Teknikprogrammet

Teknikprogrammet på GTI har två inriktningar: informations- och medieteknik samt samhällsbyggande och miljö. Det är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare på teknisk högskola eller på någon annan naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. På teknikprogrammet läser du mycket matematik, fysik och kemi vilket skapar möjligheter för vidare studier på t ex Chalmers.

Du kan välja att läsa inriktningen mot informations- och medieteknik eller mot samhällsbyggande och miljö.

Inriktningen samhällsbyggande och miljö

Om du är intresserad av hur tekniken används i samhället, är det inriktningen mot samhällsbyggande och miljö du ska läsa. Här läser du om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Miljöaspekten är viktig och du lär dig om hållbar utveckling.

Väljer du inriktningen samhällsbyggande och miljö läser du bland annat:

  • Arkitektur – hus
  • Hållbart samhällsbyggande
  • Byggnadsverk

För att se alla kurser som ingår i programmet, klicka här

Inriktningen informations- och medieteknik

Vår andra inriktning på teknikprogrammet passar dig som vill jobba med datorer. Här lär du dig att skapa hemsidor och om hur datorer kommunicerar med varandra i lokala och globala nätverk. Du får veta hur digital kommunikation används för att forma framtidens informationsvärld.

Väljer du inriktningen informations- och medieteknik läser du bland annat:

  • Datorteknik
  • Programmering
  • Webbutveckling

För att se alla kurser som ingår i programmet, klicka här