Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Vill du läsa vidare inom teknik, t ex på teknisk högskola? Då är GTIs teknikprogram rätt val för dig. På GTI erbjuder vi två inriktningar:

Samhällsbyggande och miljö

Om du är intresserad av hur tekniken används i samhället, är det inriktningen mot samhällsbyggande och miljö du ska läsa. Här läser du om läser om teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Miljöaspekten är viktig och du lär dig om hållbar utveckling. Här kan du se exempel på kurser du läser på inriktningen:

Arkitektur – hus Hållbart samhällsbyggande Miljö- och energikunskap

Studieförberedande program

På teknikprogrammet läser du mycket matematik, fysik och kemi. Du får också den särskilda behörigheten för vidare studier på teknisk högskola, t ex Chalmers. Du kan studera vidare till yrken som t ex:

Kurser på Teknikprogrammet - Inriktning informations- och medieteknik
Kurser på Teknikprogrammet - Inriktning samhällsbyggande och miljö