Elev

SYV

Alla GTIs elever blir erbjudna individuellt samtal med Katja Dusán som är studie- och yrkesvägledare (SYV) minst en gång varje läsår. Om du utöver det vill boka en tid med SYV, skicka då ett mail till . Hos SYV kan du få hjälp med frågor som rör till exempel:

Studiemedel

Undrar du över studiemedel, finns svaren på dina frågor på hemsidan för Centrala Studiestödsnämnden www.csn.se. Du är förstås också välkommen att prata med kansliet.