Elev

Skolläkare och skolsköterska

GTIs skolsköterska heter Karin Aronsson och har sitt rum på skolan. Man kan antingen maila henne för tid eller knacka på hennes dörr på tisdagar och torsdagar. Telefon: 0706-073727

GTIs skolläkare heter Mozhgan Bastanipour och hon har sin mottagning på Kristinelundskliniken på Kristinelundsgatan 13, våning 2.
Telefon: 031 – 17 05 95

Hälsobesök:

Alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan.