Elev

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan görs via Adelanet innan lektionsstart.

Saknar du inloggningsuppgifter, maila

För elever under 18 år

Vårdnadshavaren anmäler när elever under 18 är sjuka. Detta ska ske så fort som möjligt, dock senast klockan 12.00 om inte särskilda skäl finns. Läkarintyg godtas också som sjukanmälan.

För elever över 18 år

Elever över 18 kan själva anmäla frånvaro. Anmälan ska alltid göras innan lektionen börjar. I annat fall registreras frånvaron som ogiltig.