Elev

Sjukanmälan

Frånvaro anmäls genom att ringa till kansliet på telefonnummer 031-174940. Telefonen är öppen för sjukanmälan mellan kl. 07.45-09.45 varje vardag.

Det är vårdnadshavaren som ska sjukanmäla elev under 18 år, elever över 18 år kan själva anmäla frånvaro. När elev är sjuk mer än en vecka i sträck skall läkarintyg alltid lämnas.

Vid tandläkar- eller läkarbesök skall du alltid visa upp ett skriftligt intyg på kansliet för att få giltig frånvaro registrerad.