Personal

Skolledning

Huvudman

Tomas Olsson

---

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling
Kansli

Skoladministratör

Malin Alfredsson

Lokalfrågor, elevadministration, samordning av studentavslutning och mässor, kurslitteratur, ekonomi

Skoladministratör/SYV

Katja Dusán

Studie och yrkesvägledare (SYV), elevadministration, samordning av modersmålsundervisning.
Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

0709-682957 /

Skolsköterska

Karin Aronsson

Karin har sitt rum på våning 3, vid sal 9. Hon finns på skolan på tisdagar och torsdagar.

0706-073727 /

Specialpedagog

Sofia Wall

Föräldraledig
Lärare

Samhällsarbetslaget


Jonathan Åström

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Andrea Dahlgren

Undervisar i samhällskunskap, geografi, ledarskap och organisation samt hållbart samhällsbyggande.

---


Anna Uvebrant

Undervisar i naturkunskap och biologi.

---


Alejandro Munoz

Undervisar i matematik.

---


Sofia Kask

Undervisar i religion och historia.

---


Ekonomiarbetslaget


Maria Wiberg

Arbetslagsledare. Undervisar i samhällskunskap, psykologi och sociologi.

---


Malin Blomström

Undervisar i engelska.

---


Evaliz Rosell

Undervisar i företagsekonomi och entrepenörskap.

---


Malin Månsson

Undervisar i naturkunskap.

---


Maja Bolin

Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Karin Undin

Undervisar i matematik.

---


Naturarbetslaget


Hanna Bremberg

Arbetslagsledare. Undervisar i engelska.

---


Mattias Bärebring

Undervisar i matematik.

---


Eskil Volwes

Undervisar i engelska.

---


Karin Sjömar

Undervisar i kemi.

---


Jacob Liljedahl

Undervisar i matematik och fysik.

---


Evelina Dahlstrand

Undervisar i samhällskunskap, internationella relationer och sociologi.

---


Love Lellep

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och kommunikation.

---


Teknikarbetslaget


Dennis Olsson

Arbetslagsledare. Undervisar i matematik.

---


Rickard Johansson

Undervisar i teknik och datorteknik.

---


Johanna Ljungek

Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Josefine Boije

Undervisar i idrott och hälsa samt svenska.

---


Paulo Maldonado

Undervisar i spanska och engelska.

---


Linda Callstam

Undervisar i matematik och fysik.

---
Övrig personal


Talang Café och Restaurang

Camilla Magnusson:

031 - 13 98 70a