Personal

Skolledning

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling

Huvudman

Tomas Olsson
Kansli

Skoladministratör

Malin Alfredsson

Lokalfrågor, elevadministration, samordning av studentavslutning och mässor, kurslitteratur, ekonomi

Skoladministratör/SYV

Katja Dusán

Studie och yrkesvägledare (SYV), elevadministration, samordning av modersmålsundervisning.
Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

Skolsköterska

Karin Aronsson

Karin har sitt rum på våning 3, vid sal 9. Hon finns på skolan på tisdagar och torsdagar.

Specialpedagog

Sofia Wall
Lärare
a