Personal

Skolledning

Huvudman

Tomas Olsson

---

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling
Kansli

Skoladministratör

Malin Alfredsson

Elevadministration, samordning av modersmålsundervisning, samordning av studentavslutning och mässor

Skoladministratör

Sanna Ternström

Lokalfrågor, kurslitteratur, ekonomi, elevadministration
Lärare

Samhällsarbetslaget


Jonathan Åström

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Andrea Dahlgren

Undervisar i samhällskunskap, geografi, ledarskap och organisation samt hållbart samhällsbyggande.

---


Anna Uvebrant

Undervisar i naturkunskap och biologi.

---


Alejandro Munoz

Undervisar i matematik.

---


Sofia Kask

Undervisar i religion och historia.

---


Evelina Dahlstrand

Undervisar i samhällskunskap, internationella relationer och sociologi.

---


Love Lellep

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och kommunikation.

---


Ekonomiarbetslaget


Johanna Ljungek

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska och kommunikation.

---


Malin Blomström

Undervisar i engelska.

---


Evaliz Rosell

Undervisar i företagsekonomi och entrepenörskap.

---


Malin Månsson

Undervisar i naturkunskap samt Studie och yrkesvägledare (SYV)

---


Lea-Marie Sittler

Undervisar i matematik.

---


Maria Wiberg

Undervisar i samhällskunskap och psykologi.

---


Naturarbetslaget


Hanna Bremberg

Arbetslagsledare. Undervisar i engelska och samhällskunskap.

---


Karin Sjömar

Undervisar i kemi.

---


Oskar Wagnås

Undervisar i matematik.

---


Diana Neumann

Undervisar i idrott & hälsa och svenska.

---


Kaj Jansson

Undervisar i fysik.

---


Mattias Bärebring

Undervisar i matematik och historia.

---


Teknikarbetslaget


Dennis Olsson

Arbetslagsledare. Undervisar i matematik.

---


Rickard Johansson

Undervisar i teknik och datorteknik.

---


Paulo Maldonado

Undervisar i spanska och engelska.

---


Linda Callstam

Undervisar i matematik och fysik.

---Maja Bolin

Undervisar i svenska och kommunikation.

---


Jacob Liljedahl

Undervisar i matematik.
Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

0709-682957 /

Skolsköterska

Karin Aronsson

Karin har sitt rum på våning 2. Hon finns på skolan på måndagar och torsdagar.

0706-073727 /

Specialpedagog

Edith Hult

Edith har sitt rum på våning 3, vid sal 9. Hon finns på skolan alla dagar.

0731-471191 /
Övriga lärare


Maria Hesse

Undervisar i tyska.Övrig personal


Talang Café och Restaurang

Camilla Magnusson:

031 - 13 98 70a