Personal

Skolledning

Huvudman

Tomas Olsson

---

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling
Kansli

Skoladministratör

Malin Alfredsson

Elevadministration, samordning av modersmålsundervisning, samordning av studentavslutning och mässor

Skoladministratör

Anna Skoglund

Lokalfrågor, kurslitteratur, ekonomi, elevadministration
Lärare

Samhällsarbetslaget


Jonathan Åström

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Andrea Dahlgren

Undervisar i samhällskunskap, geografi, ledarskap och organisation samt hållbart samhällsbyggande.

---


Anna Uvebrant

Undervisar i naturkunskap och biologi.

---


Alejandro Munoz

Undervisar i matematik.

---


Sofia Kask

Undervisar i religion och historia.

---


Ekonomiarbetslaget


Maria Wiberg

Arbetslagsledare. Undervisar i samhällskunskap, psykologi och sociologi.

---


Malin Blomström

Undervisar i engelska.

---


Evaliz Rosell

Undervisar i företagsekonomi och entrepenörskap.

---


Malin Månsson

Undervisar i naturkunskap samt Studie och yrkesvägledare (SYV)

---


Maja Bolin

Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Naturarbetslaget


Hanna Bremberg

Arbetslagsledare. Undervisar i engelska.

---


Mattias Bärebring

Undervisar i matematik.

---


Eskil Volwes

Undervisar i engelska.

---


Karin Sjömar

Undervisar i kemi.

---


Jacob Liljedahl

Undervisar i matematik och fysik.

---


Evelina Dahlstrand

Undervisar i samhällskunskap, internationella relationer och sociologi.

---


Love Lellep

Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och kommunikation.

---


Teknikarbetslaget


Dennis Olsson

Arbetslagsledare. Undervisar i matematik.

---


Rickard Johansson

Undervisar i teknik och datorteknik.

---


Paulo Maldonado

Undervisar i spanska och engelska.

---


Linda Callstam

Undervisar i matematik och fysik.

---


Johanna Ljungek

Föräldraledig.

---


Hannes Hjalmarsson

Undervisar i idrott och hälsa.

---


Övriga lärare


Hadi Borgenhamn

Undervisar i matematik.

Anja Hultman

Undervisar i miljö- och energikunskap..

Catherine Iaichouchen

Undervisar i franska.

David Mischer

Undervisar i tyska.

Jesper Petersén

Undervisar i programmering och webbutveckling.

Lea Sittler

Undervisar i matematik.

Tobias Karlsson

Undervisar i svenska.
Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

0709-682957 /

Skolsköterska

Karin Aronsson

Karin har sitt rum på våning 3, vid sal 9. Hon finns på skolan på tisdagar och torsdagar.

0706-073727 /

Specialpedagog

Sofia Wall

Föräldraledig
Övrig personal


Talang Café och Restaurang

Camilla Magnusson:

031 - 13 98 70a