Datatekniska programmet

Datatekniska programmet

På GTIs datatekniska program får du bland annat lära dig om nätverk. Datatekniska programmet är GTIs namn på inriktningen dator- och kommunikationsteknik på el- och energiprogrammet. Hos oss lär du dig om den moderna elektroniken, bland annat med hjälp av laborationer och praktiska övningar.

Nätverk

På GTIs datatekniska program kan du välja flera nätverkskurser. För att få den tekniska helhetsbilden, läser du både kurser om mjukvara och hårdvara. Om datorns hårdvara lär du dig i kursen Datorteknik samt i kursen Dator- och nätverksteknik. Du läser också elektrotekniska kurser för att lära dig hur elektronikkomponenter fungerar och hur elkretsar konstrueras. Kursen Elektronik och mikrodatorteknik handlar om detta.

Yrkesförberedande program


Du kan alltid välja till kurser, så att du får grundläggande högskolebehörighet

Alla på datatekniska programmet läser följande kurser:

Egen bärbar dator

För att underlätta dina gymnasiestudier, får du under din gymnasietid tillgång till en egen bärbar dator. Vi tror att våra elever kan tillgodogöra sig kunskaper mycket bättre om de har tillgång till dator under alla lektioner såväl som på fritiden för hjälp med uppgifter och läxor.

Yrkesinriktning – lär dig för arbetslivet

På datatekniska programmet läser du många yrkesinriktade kurser. Det ger en bra bas för att söka jobb efter gymnasiet och många av eleverna som tagit studenten från GTI har börjat jobba direkt efter gymnasiet.

För att eleverna ska få känna på arbetslivet under studierna ingår 15 veckors praktik som kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande). Praktiken är uppdelad på två perioder och skolan ordnar praktikplatserna.

Sedan en tid deltar GTIs Gymnasieskola i ett projekt, där några av eleverna på Datatekniska programmet har möjlighet att göra sin praktik på företag i Indien. Det är en unik möjlighet att lära känna ett annat land.

Vad kan jag bli?

Inom elektronik, finns möjlighet att söka jobb inom elproduktion och elkonstruktion. Ingenjörer efterfrågas idag på arbetsmarknaden. Som dator- och elektronikingenjör kan du komma att arbeta med t ex programmering, konstruktion, produktionsplanering eller kvalitetskontroll. Datainslag och elektronikinslag finns inom många olika teknikyrken.

Efter studenten öppnas vägar till olika yrken. Det jobb du väljer är beroende av dina intressen och vilka kurser du valt under gymnasietiden. Inom data- och IT-branschen finns ett brett arbetsfält i Sverige såväl som i övriga Europa och i många andra länder i världen.
Direkt efter gymnasiet kan du jobba som:

Kurser på Datatekniska programmet