Information till elever och vårdnadshavare på GTIs gymnasieskola

Här samlar vi all information i samband med att skolan har stängt pga coronaviruset. Informationen uppdateras löpande.

Till elever

Från torsdag morgon 19 mars bedrivs all undervisning på distans. Det betyder att du har alla lektioner när de står på schemat men att du är hemma och lär dig. All information finns på itslearning. Om du t ex har lektion kl 8.15, ska du den tiden gå in på itslearning och in i rätt kurs. Där ger läraren dig all information om vad du ska göra. Vi använder i första hand de digitala verktyg som ni är vana vid att använda: itslearning, googledocs, youtube, exam.net.

Undervisningen går till på olika sätt, lärarna kan livestreama på youtube, ha inspelade genomgångar, texter/uppgifter i läroboken eller andra, kortare och längre uppgifter du ska svara på osv. För att klara av att följa distansundervisningen krävs det mycket av dig själv. Du behöver gå upp på morgonen och hålla tiderna på schemat. Vi tar närvaro/frånvaro som vanligt. För att få närvaro på en lektion kommer du behöva göra någon typ av uppgift, läraren finns på plats under lektionstiden och hjälper dig och håller koll på att du gör det du ska. Alla lärare är på plats på skolan under skoldagen.

För att hänga med i distansundervisningen behöver du ha:

Om du är sjuk och inte kan ta del av distansundervisningen ska din förälder sjukanmäla dig som vanligt, om du är myndig kan du sjukanmäla dig själv. Kansliet svarar i telefon från 7.45 på morgonen. Om lärare blir sjuka och vi måste ställa in lektioner får du meddelande om det på itslearning.

Matkortet är avstängt från och med torsdag 19 mars, målet med att stänga skolan är att du ska vara hemma.

För dig som läser modernt språk på språkcentrum: Språkcentrum bedriver också distansundervisning.

All information publiceras på hemsidan. Behöver du hjälp kontakta kansliet. Behöver du få kontakt med en lärare använd itslearning.

Till vårdnadshavare

Fr.o.m den 18 mars är GTIs gymnasieskola stängd. Undervisningen kommer itsället att bedrivas på distans.

Distansundervisningen sker enligt schema och lärarna lägger in närvaro. Blir eleverna sjuka och inte kan delta i distansundervisningen så ringer ni till skolan och sjukanmäler som vanligt.